KOMPLEXNÉ RIEŠENIA
PRE ELEKTRONICKÝ SEKTOR

produktová
oblasť

výrobná
oblasť

oblasť
obchodu

produktová
oblasť

výrobná
oblasť

oblasť
obchodu

KOMPLEXNÉ RIEŠENIA
PRE ELEKTRONICKÝ SEKTOR

PRODUKTOVÁ OBLASŤ

FUNKČNÉ ELEMENTY

 

ŠTÍTKY PRE VŠEOBECNÉ OZNAČOVANIE

 

ŠPECIÁLNE OZNAČENIA

 

TECHNICKÉ ŠTÍTKY

>

v

VÝROBNÁ OBLASŤ

tlačiarne
etikiet
systémy AUTO ID
inventarizačné systémy
farbiace
pásky
etikety a výrobné
označovanie
terminály
a kolektory
systémy AUTO ID
podpora výroby
tlačiarne
typu TIJ
systémy a zariadenia
PRINT&APPLY
systémy
a zariadenia RFID
čítačky čiarových
kódov
systémy AUTO ID
podpora skladových
riešení
Etikety pre
všeobecné označovanie

helpdesk

servis

školenia

implementácia

DÁME TI TECHNICKÚ PODPORU

OBCHODNÁ ZÓNA

KONSOLIDÁCIA

V OBLASTI LOGISTIKY
V RÁMCI OZNAČOVANIA A
SYSTÉMOV AUTO ID

VÝBER OPTIMÁLNYCH
RIEŠENÍ

EFEKTÍVNE
RIADENIE DATABÁZ

ZNIŽOVANIE
VÝDAVKOV NA NÁKUP

OBMEDZENIE POČTU
ÚČTOVNÝCH A SKLADOVÝCH
INFORMÁCIÍ

VÝBER OPTIMÁLNYCH
RIEŠENÍ

EFEKTÍVNE
RIADENIE DATABÁZ

ZNIŽOVANIE
VÝDAVKOV NA NÁKUP

OBMEDZENIE POČTU
ÚČTOVNÝCH A SKLADOVÝCH
INFORMÁCIÍ

SPOĽAHLIVÝ PARTNER V PODNIKANÍ

SKONTAKTUJ SA
S NAMI

SPOĽAHLIVÝ PARTNER V PODNIKANÍ

SKONTAKTUJ SA
S NAMI